Wordt het moeilijker voor vzw’s?


In de angelsaksische wereld spreekt men van de “nonprofit starvation cycle”. Zowel in Canada, de VS als Engeland, is gebleken dat de middelen schaarser worden, de omkadering afneemt, de werkdruk toeneemt en de balanssituatie van een groot aantal vzw’s verslechtert. 

Onderzoekers wijzen 2008 en de bankencrisis aan als het keerpunt. In België -daarentegen- stijgen de middelen voor de social profit nog steeds en neemt de tewerkstelling toe. 

De vorige Vlaamse regering, Peeters 1 (:)) nam ooit het besluit op alles te besparen, maar niet op de sociale departementen. Een moedige beslissing die ze ook is nagekomen. En ook nu is er nog lichte vooruitgang in de bestede middelen.

Maar we kunnen niet voorbij aan de toenemende trends. 
Tendering, bijvoorbeeld, aanbestedingen en andere marktmechanismen, zorgen voor toegenomen prijs- en prestatiedruk. 


De subsidiebesluiten beperken steeds meer de toegestane uitgaven. Overleg, teamvergaderingen en vormingen vallen steeds vaker uit de subsidiabele kosten, investeringen worden beperkt of niet langer toegestaan. Het opbouwen van reserves of het aanwenden van overschotten is bij vele subsidies onbestaande: overschotten moeten teruggestort worden. Dit leidt tot meer subsidie-afhankelijkheid en minder middelen om risico’s te dekken of te innoveren.  


Subsidies zijn van steeds kortere duur. Er is wel degelijk sprake van een “project”-isering van de sector. Steeds vaker zijn projecten in looptijd beperkt tot een jaar. Met veel personeelsonzekerheid tot gevolg. Een typisch voorbeeld van waar de overheid de risico’s verschuift van de eigen schouders naar die van de private partners. 

Omwille van dit, en nog veel meer, is het belangrijk om waakzaam te zijn en te blijven hameren op de ontwikkeling van organisatiecapaciteit en kapitaalstructuur. Zij zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goed werkende organisatie, die zowel de consument als de medewerkers afdoende en kwaliteitsvol kan ondersteunen. Meer hierover in mijn blog, nietwaar.  
 

UITDAGINGEN

DE GROTE UITDAGINGEN

Voor de kleine  en middelgrote vzw

De uitdagingen voor vzw’s zijn groot, zo groot als de noden van de doelgroep, zo groot als het sociale of ecologische doel. 

Als ik er een aantal moet uitkiezen zijn deze de voornaamste:

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black