Coachen als aanpak

Het verschil tussen coachen en adviseren of consulting, daar zijn bibliotheken over geschreven. Boeien!

Coachen is samen op zoek gaan naar oplossingen en ondersteuning bieden bij de uitvoering.

 

Vooral dat laatse is belangrijk: adviezen zijn interessant, maar iedereen met wat ervaring weet:

Aan inspiratie, ideeën en adviezen geen gebrek. 

Niet de ideeën, maar de uitvoering, het managen is problematisch.

Dus is het mijn job, in de eerste plaats, om bestuurders en leidinggevenden te helpen bij het uitvoeren en implementeren van ideeën, verandering, afspraken, strategieën. 

Wat ik doe?

VzwCoach is opgezet om bestuurders en leidinggevenden van de non profit te coachen. Coachen dekt vele ladingen, maar toch vooral deze, ...:)

Project

Je wil werk maken van de organisatiestructuur, je herziet de interne communicatie, het kwaliteitsbeleid moet gestroomlijnd worden, je denkt aan fusioneren. Voor meer voorbeelden vind je hieronder "domeinen". 

Ik kan jou of je team bijstaan of het project beheren om er een succes van te maken. Contacteer me.

Advies

 "We botsen tegen muren, er zijn conflicten, we gaan financieel achteruit, we willen de Raad van Bestuur anders gaan invullen, we willen uitbreiden, we moeten een deel van de werking afstoten, we willen fusioneren, we zoeken een nieuwe coördinator en hebben advies nodig". Contacteer me​..

  

Coaching

"Een teamverantwoordelijke heeft nood aan ondersteuning, maar we vinden er de tijd niet voor, we stelden een nieuwe directeur aan, maar zijn niet helemaal tevreden met hoe het loopt, een medewerker dreigt af te haken en kan wat supervisie of coaching gebruiken"Contacteer me.

Opleiding

"Door de vele nieuwkomers in de organisatie willen we een aantal basisvormingen aanbieden. Voor een groep teamverantwoordelijken willen we opleiding organiseren."

  • Basis financiële planning, analyse en begroting voor niet-financiëlen

  • Beter begroten.

  • Kwaliteitsbeleid en EFQM

  • Strategisch management 

Contacteer me.

Tijdelijke ondersteuning

Door de werkdruk of door afwezigheden heb je nood aan iemand om te helpen bij dossiers, voorbereiding algemene vergadering, uitwerken functieprofielen, financiële rapportage. Iemand die het werk kent en snel kan ingeschakeld worden. Contacteer me.

Domeinen
  • Financieel beheer

  • Governance en bestuur

  • Strategie en doelstellingen

  • Kwaliteitszorg

Sectoren

Ik werkte al voor de Integrale Jeugdhulp, sector Personen met een Handicap, Welzijn, Socio-culturele sector, Sociale Economie en Geestelijke Gezondheid. Er zijn vele gelijkenissen tussen organisaties in alle sectoren, maar ook verschillen. Contacteer me

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black