• Jan Ghijselen, vzwcoach

Teamoverleg: Wapens omsmeden tot ploegscharen!


Agressie is WEL een probleem, 😊

Zoals ik zei in een vorige blog: ik ben soms gechoqueerd als ik teams observeer. Het gemak waarmee deelnemers elkaar onderuit halen, steken onder water geven, blijk geven aan hun desinteresse... Ik ben er van overtuigd dat het een gebrek is aan "leiderschap" om dat toe te staan: het is schadelijk en het moet geweerd worden. Goede teamverantwoordelijken pakken het aan. En goede zelfsturende teams al even zeer! Hoe en wat? Lees wat verder, dan kom je het allemaal te weten.

Veel voorkomende agressie in team-overleg:

Passieve agressie

 • Desinteresse

 • Te laat komen, te vroeg vertrekken

 • Texten of surfen tijdens tussenkomsten, …

Non-verbale agressie

 • Zuchten

 • Ostentatief onderuit gaan hangen

 • Fronsen, gebaren etc…

Psychologische controle

 • Ridiculiseren

 • Beschuldigen

“Oneerlijke” gesprekstechnieken

 • Ik zeg niet dat … (maar intussen is het gezegd)

 • Stropop-redeneringen: als je dit idee goedkeurt dan zijn we morgen <<hier een groteske overdrijving of een karikatuur invoegen>>

 • Zeggen: “ik denk er het mijne van”, maar het vervolgens verzwijgen.

 • Eerst verontschuldigen en dan iets erg beledigends zeggen: Sorry, maar ik vond je houding…. <<vervang door iets stuitends>>

Zou een heel klein beetje oorlog... (soms niet beter kunnen zijn?)

..........Neen!

Belangrijk is dat het allemaal elementen zijn die het debat bemoeilijken en de kans op begrip en inzicht beperken. Het gaat er dus om agressie te weren om gesprek mogelijk te maken.

Wie al wat langer meedraait in de sector heeft zeker nog een vorming geweldloze communicatie meegemaakt. Nadeel is dat het niet zo makkelijk toe te passen is en wat oefening vraagt. Gevolg is dat het snel vergeten raakt en dat iedereen terug vervalt in oude gewoonten.

Snel... een vorming!

Het introduceren van goede gesprekstechnieken is een kwestie van leiderschap. En het is niet belangrijk of een team zelfsturend is of “gestuurd” wordt door een teamverantwoordelijke: het gaat om de sturende functie. En de vraag is of er goed gestuurd wordt.

Vorming is belangrijk, maar het toepassen van het geleerde, dat is het belangrijkste.

Een goede gespreksleider (m/v/x) zal een “ongepaste” opmerking aanpakken door de zender te helpen om observaties van gevoelens te scheiden en om beledigende taal om te zetten in een eerlijk verzoek. Als het een zelfsturend team is dat degelijk stuurt, dan doet het team dat: de leden helpen een collega om te focussen op zijn of haar behoefte, eerlijk te zijn over de ervaren gevoelens en een verzoek te formuleren.

Behoeften en nog eens behoeften

In geweldloze communicatie staan behoeften centraal. Agressie dient enkel pseudo-behoeften. Een deelnemer is gefrustreerd omdat een collega niet goed meewerkt: agressie of belediging helpt enkel om de collega te kwetsen. Maar het brengt ons niet dichter bij een oplossing, wel integendeel.

De behoefte om te kwetsen is een pseudo-behoefte, een tijdelijk moment van zwakte. Eventjes viel de electriciteit in onze hersenkamer uit en geloofden we in nul-tolerantie en een "harde aanpak": ja, dat zou je beter een moment van ontoerekeningsvatbaarheid noemen.

Niemand werd ooit beter door hen te zeggen hoe slecht ze zijn.

(Nathaniel Branden)

Wat beter is, is duidelijk maken

Wat je ziet:

ik zie dat je niet komt helpen als ik bezig ben met het invoeren van de cliëntverslagen. We hadden op het vorige overleg beslist dat je me hierbij zou helpen.

Hoe je je hierbij voelt

Ik voel mij een beetje in de steek gelaten.

Wat je nodig hebt

Ik heb nood aan ondersteuning

En wat je zou willen

Ik zou willen dat je me beter ondersteunt, bijvoorbeeld door morgennamiddag mee te helpen met het invoeren van de verslagen.

Een perfecte ik-boodschap, dus. Maar, zoals gezegd, het gaat er niet om de medewerkers perfecte ik-boodschappen te laten formuleren… het gaat er om ze te helpen ik-boodschappen vorm te geven.

En dat kan je (of je team) door de juiste vragen te stellen:

 • Wat zie je, wat stel je vast?

 • Wat denk of voel je hierbij?

 • Wat heb je nodig?

 • Wat zou je willen?

Luisteren

Het gaat ook in de andere richting: agressieve boodschappen weerspiegelen opinies, gevoelens en vooral BEHOEFTES.

Als leidinggevende (teamverantwoordelijke of lid van een zelfsturend team) heb je de vaardigheid om empathisch te luisteren. Je luistert en zoekt naar feiten, emoties, behoeften en (verhulde) verzoeken. Je helpt de ander om het anders te formuleren en je ondersteunt de collega’s om door de boodschap heen te zoeken naar feiten en behoeften.


Bijvoorbeeld:

Dirk zegt: als het zo zit hoeft het voor mij niet meer.

Clara vraagt verduidelijking:

Kan je me uitleggen wat er precies gebeurd is?

Dirk haalt nog eens uit:

Fran blijft alles negeren wat we afgesproken hebben

Clara:

Kan je daar een voorbeeld van geven?

Dirk

Ja, toen we gisteren het werklokaal aan het opruimen waren moest ze “zogezegd” naar het toilet. En bleef ze weg tot het werk gedaan was.

Clara:

Bedoel je dat ze er niet bij was?

Dirk:

Ja, ze was naar het “toilet”!

Clara:

Ja, dat weten we niet, maar goed, wat telt is: ze was niet bij het werk.

Wat dacht je, wat voelde je?

Dirk:

Ik dacht: ja, die trut is er ook nooit bij als er moet gewerkt worden.

Clara:

He Dirk, we gaan proberen geen verwijtende woorden te gebruiken. Niemand wordt daar beter van. En even belangrijk: het gaat niet om haar, maar om jouw gevoelens. Ok. Kan je het anders formuleren: hoe voelde jij je?

Dirk:

Ik voelde me gestrest omdat het veel en vervelend werk was. Na het werkweekend ben ik altijd moe en als je dan dat werk alleen moet doen…?

Clara:

Wat heb je nodig?

Dirk:

Ik heb nodig dat Fran de afspraken nakomt.

Clara:

Wat wil je dat Fran doet?

Dirk:

Ik wil dat ze in het vervolg meehelpt.

Clara

Kunnen we daar een concrete vraag van maken?

Dirk:

Dat dacht ik wel: volgende week is er teamweekend en zondagavond moet de afwas nog gedaan worden. Want de dag nadien moet de zaal klaarstaan voor onze mensen. En ik wil dat Clara dan meehelpt.

Geweldloos communiceren: het moest maar weer s in de mode raken!

Geweldloos communiceren is wat op de achtergrond geraakt. Nochtans is het een sterke methodiek, die dagelijks in belangrijke onderhandelingen gebruikt wordt, die ondersteund wordt door degelijk wetenschappelijk onderzoek en … gewoonweg werkt.

Conclusie

Geweldloos praten en luisteren is essentieel. Essentieel voor een goede teamsfeer en voor een vlot overleg. Het “heel klein beetje oorlog” dat we zo vaak zien is helemaal contraproductief. Het strooit zand in de raderen, verpest de sfeer en brengt ons ver van waar we moeten zijn.

Als je hierbij, als leidinggevende, of als zelfsturend team wat advies wil, vorming, een gesprek of coaching? Neem gerust contact op via www.vzwcoach.be

#Team #Medewerkers #Leidinggeven #Communicatie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Basic Black