• Jan Ghijselen, vzwcoach

Risico's managen, beter voorkomen...

Raden van Bestuur zijn de uiteindelijke "beheerders" van de organisatie: ze zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan en zijn ertoe gehouden ze als een "goede huispersoon" te beheren.


Hoewel bestuurders niet alle risico's kunnen uitsluiten, is het goed een aantal basisrisico's te beheren. De belangrijkste?

Integriteit

Persoonlijke integriteit

De organisatie beschikt over de nodige infrastructuur, regels en procedures om de veiligheid en persoonlijke integriteit te verzekeren van haar leden, medewerkers, vrijwilligers en begunstigden. vb. arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, persoonlijke beschermingsmiddelen, staat van gebouwen en meubilair, hygiëne en sanitair

Organisatie-integriteit

De organisatie beschikt over de nodige infrastructuur, regels en procedures om de integriteit te verzekeren op vlak van ethiek, duurzaamheid en imago. vb. risico van belangenvermenging, imago-schade door onethisch gedrag tov de cliënten/begunstigden, schandalen, omgang met de werknemersvertegenwoordiging...

Financiën

Wettelijke plichten

De organisatie heeft de nodige infrastructuur, regels en procedures om zich aan de wettelijke financiële plichten te houden.

Ethische kwesties

De organisatie beschikt over instructuur, regels en procedures om financieel-ethisch correct te functioneren: vb. vergoeding voor bestuurders en leidinggevenden, regels inzake minimumloon, arbeidsduur

Voorzorg en duurzaamheid

De organisatie heeft de nodige infrastructuur, regels en procedures om voorzienbare risico's te voorkomen of desgewenst te bufferen. Vb. verzekeringen, bestemde fondsen, voorzieningen voor risico's en kosten.

De organisatie heeft de nodige infrastructuur, regels en procedures om ecologisch en economisch duurzaam te werken. Vb. aankoopbeleid energie, alternatieve businessplannen of een zorgzaam sluitingsplan voor het geval bepaalde sleutelmiddelen wegvallen

Data

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De organisatie heeft de nodige infstructuur, regels en procedures om de beheerde persoonsgegevens van medewerkers, leden, vrijwilligers en begunstigden te beschermen. vb. firewalls, password-protected cloudtoepassingen, het sluiten van accounts van personeelsleden die niet langer in dienst zijn, beperking van toegang.
Vorming

Aanpak: korte inleiding, gevolgd door debat, invuloefeningen. Afgerond door afspraken, stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 1sessie van 3 uur

Materiaal: oefenbladen, invulformulieren, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €360 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€95)

Vraag meer info hier

Coaching

Aanpak: gesprek, afgewisseld met invuloefeningen, afgerond met formuleren van een stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 4 gesprekken van 1,5 uur met voorzitter of raadslid

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis, Skype of gelijkaardig is mogelijk

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €360 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€95)

Vraag meer info hier

Advies

Aanpak: gesprek, afgewisseld met onderzoek van aanwezige materialen en infrastructuur (vb. boekhouding, verzekeringen), afgerond met een voorstelling op de Raad van Bestuur van een stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 1 gesprek van 1,5 uur met voorzitter of raadslid, 3 uur onderzoek van aanwezige materialen, 1,5 uur voorstelling en bespreking op de Raad van Bestuur.

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis, Skype of gelijkaardig is mogelijk

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720 (voor verslag, actieplan, agenda, afspraken en beleidscyclus op maat: +€190)

Vraag meer info hier

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black