• Jan Ghijselen, vzwcoach

Performance management: resultaten, nu!

Performance management is essentieel: je wil de resultaten managen door de werking van de medewerkers te managen, uiteraard wil je dat!


Performance management staat momenteel onder zware druk: evaluaties zijn afgeserveerd en het managen van doelstellingen heeft minstens een flink herexamen aan het been hangen.


De rechtlijnige performance-cyclus: we formuleren doelstellingen, die we tussendoor bijsturen (via functioneringsgesprekken) en op het einde evalueren (via het evaluatiegesprek); die cyclus is aan herziening toe.


Heldere doelen, goede resultaten?

Het adagium van Drucker, Management By Objectives, heeft afgedaan. Het volstaat absoluut niet om doelstellingen te formuleren en te hopen dat je medewerkers die doelstellingen gaan nastreven.


Om te beginnen is er heelwat ruis op de zender en bij de ontvanger al even zeer: de meeste werknemers hebben geen idee wat hun doelstellingen zijn. En als ze het al weten, dan is het onduidelijk hoe ze die moeten bereiken, wie verantwoordelijk is voor wat en wie bereikbaar is als er vragen of problemen zijn.


Mensen voelen zich ook helemaal niet betrokken bij de doelstellingen als ze van hogerhand naar beneden doorsijpelen.


Allemaal redenen om de rechtlijnige performance-cyclus grondig te gaan herzien. Hoe we dat doen, dat leer je hier.


Evaluaties zijn dood: wat nu?

Evaluaties zijn nu echt wel op de mesthoop terechtgekomen: je kan er over lezen in de blog, bijvoorbeeld hier.

Evaluaties zijn niet eerlijk, iedereen haat het proces en ze dragen zeker niet bij tot betere performantie.


Maar belangrijker dan weten dat we geen evaluaties meer gaan doen is de vraag: wat nu? Wat stellen we in de plaats? Hoe gaan we er voor zorgen dat onze mensen performanter zijn als we geen evaluaties meer doen?


Hoe we dat in de praktijk brengen kan je hier leren.
Vorming

Basisvorming Peformance Management

Aanpak: inleiding, gevolgd door debat, invuloefeningen. Afgerond door afspraken, stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 1sessie van 3 uur

Materiaal: oefenbladen, invulformulieren, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €360 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€95)

Vraag meer info hier

Praktische vorming performance management

Aanpak: spel en oefening, gevolgd door debat, invuloefeningen. Afgerond door afspraken, stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 1sessie van 3 uur

Materiaal: oefenbladen, invulformulieren, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €360 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€95)

Vraag meer info hier

Coaching

Aanpak: gesprekken met leidinggevenden, afgewisseld met invuloefeningen, afgerond met formuleren van een stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 4 gesprekken van 1,5 uur

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis, Skype of gelijkaardig is mogelijk

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720

Vraag meer info hier

Advies

Aanpak: gesprek met de medewerkers , afgewisseld met gesprekken met leidinggevenden, afgerond met een schriftelijk advies.

Duur: 3 uur gesprek met medewerkers, 2 uur gesprek met leidinggevenden, 2 uur rapportage en adviesformulering

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis, Skype of gelijkaardig is mogelijk

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€190)

Vraag meer info hier

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black