• Jan Ghijselen, vzwcoach

Organisatietheorie 4 (Slot) Stakeholders


Stakeholders, zoals medewerkers en cliënten, moeten het soms afleggen tegen stakeholder #1: de subsidiërende overheid. Haar belang wordt vaak voorgetrokken ten nadele van die van medewerkers en cliënten. Of niet? Ach neen. Jawel... euh...

Het stakeholdermodel is niet alleen een visie op organisaties, maar is ook een "prescriptief" model: het stelt dat organisaties er goed aan doen om al hun stakeholders in evenwicht te houden. Enerzijds om te vermijden dat één belangengroep de organisatie in de greep houdt, anderzijds om er voor te zorgen dat de organisatie succesvol is en blijft. Want het stakeholdermodel zegt dat organisaties niet kunnen slagen als ze hun stakeholders niet "soigneren".

Iemand zin in een vergelijking? Ueber, bijvoorbeeld, wil excellente service voor de klant en maximale waarde voor de oprichters en aandeelhouders. De belangen van de medewerker (sociale zekerheid, een leefbaar inkomen, eerlijke arbeidsomstandigheden) zijn secundair of worden achtergesteld. Het is een organisatiemodel, maar wel dat van een organisatie waar één stakeholder de macht naar zich toe trekt en dus de duurzaamheid in het gedrang brengt.

Genoeg vergelijkingen voor vandaag? Welaan dan...

Geniet er van.


#Governance #RaadvanBestuur #Overheid #Organisatie #Leidinggeven

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black