• Jan Ghijselen, vzwcoach

Organisatietheorie 3: Resource Dependency


Organisaties hebben middelen nodig. En die middelen krijgen ze dankzij de kracht van hun ideeën, de harmonie in hun samenwerking, kortom, zoals Leonard Cohen zegt: door "the beauty of our weapons".

Resource Dependency zegt: middelen krijg je door macht. En macht betekent invloed. Je moet als organisatie invloed kunnen uitoefenen op de "powers that be": de subsidiërende overheden, lokale besturen en andere machtsgroepen zoals politiek, werkgevers en hun organisaties, banken, eigenaars...

Managementdenkers zoals Mintzberg zijn overtuigde resource depency-denkers. Het is geen morele theorie: resource dependency oordeelt niet of het goed of slecht is dat macht de wereld doet draaien, maar het stelt vast dat het zo is.

De theorie is alvast niet naïef.


#RaadvanBestuur #Management #Organisatie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black