• Jan Ghijselen, vzwcoach

Organisatietheorie 2: Stewardship


De vorige "aflevering" ging over Agency: organisaties worden gezien als een verzameling van "agents" (vertegenwoordigers, zou je kunnen zeggen) die vooral zichzelf vertegenwoordigen. De drijfveren zijn egocentrisch en om het organisatiebelang te verdedigen is veel controle en repressie nodig.

Agency? Het is de manier waarop sommige subsidiërende overheden naar non profit organisaties kijken: streng controlerend, ervan overtuigd dat het monster van "misbruik van overheidsmiddelen" vlak om de hoek ligt te loeren om een moment van verslapte controle aan te grijpen...

En ergens begrijp je die houding wel, aangezien die houding bij de overheid schering en inslag is: recente schandalen rond de zitpenningen bij Intercommunales en in Brussel bij Samu-social, om maar te zwijgen van belangenvermenging en luxe-lobbying. Ambtenaren moeten dit soms met lede ogen aanzien en beschikken niet over de macht om de cynische spelletjes te stoppen. Helaas kijken ze met hetzelfde wantrouwen naar organisaties die te goeder trouw werken.

Stewardship zegt dat mensen wel degelijk gemotiveerd zijn om organisatiebelang centraal te stellen. Of je nu een direct eigen voordeel hebt of niet, doet er niet altijd toe. Hier draait het dus niet om repressie en controle, maar om samenwerking, consensus, en harmonie.


#Governance #RaadvanBestuur #Management #Organisatie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black