• Jan Ghijselen, vzwcoach

Opleiding duur, return on investment laag? 3 concrete acties om de impact te verhogen.


Opleiding is noodzakelijk, het versterkt competenties die we nodig hebben, het is een belangrijk aspect van retentie en tevredenheid. En toch stellen we vaak vast: de return on investment is laag en de impact al evenzeer. Onderzoek leert ons dat we als organisatie heel wat kunnen doen om de impact van opleiding te versterken.

Er is momenteel veel onderzoek naar training transfer. en de resultaten zijn niet bijzonder bemoedigend. In Harvard Business Review vond ik een artikel dat de ronkende titel droeg: "Why Training Fails". De totale jaarlijkse kost van opleiding voor werknemers wordt geschat op 370 miljard wereldwijd (u leest het goed, twee maal zoveel als de uitgaven van alle Belgische overheden samen, inclusief gemeenten en sociale zekerheid). En de resultaten op de vloer zijn ondermaats.

Er is veel onderzoek gedaan naar de impact van opleiding en training voor werknemers. En de resultaten zijn pover. Langetermijnonderzoek ziet na één jaar nog slechts een impact van 15 tot maximaal 34%. De meeste onderzoeken zitten eerder rond de 15% dan rond die 34%...

De belangrijkste vaststelling is dat al snel na de opleiding medewerkers in hun oude gewoontes of patronen terugvallen.

Wenzel en Cordery brengen alle modellen in kaart die verklaringen bieden voor gebrekkige opleidings-transfer. Als we het schematisch voorstellen zijn dit de voornaamste factoren:


Medewerker

 • Motivatie

 • Capaciteiten

 • Persoonlijkheid

Opleiding

 • Inhoud

 • Doceerstijl

 • Herhaling

Organisatie

 • Ondersteuning

 • Kansen

 • Beleid

Donovan en Darcy onderzochten opleidingen in Ierland (Donovan en Darcy 2011). De vier belangrijkste factoren voor opleidingstransfer waren:

 • Kwaliteit van de opleidingverstrekker

 • Relevantie (vanuit het standpunt van de deelnemer)

 • Job design

 • Ondersteuning vanuit de organisatie

Een aantal factoren kunnen we wellicht niet beïnvloeden, maar we kunnen toch een aantal lessen trekken die betrekking hebben op onze rol van leidinggevende.

Beleid

Opleidingen worden niet lukraak gekozen, maar maken deel uit van een (strategisch) beleid. Talentontwikkeling is deel van het beleidsplan.

Concreet sluit de gekozen opleiding aan bij

 • Strategisch plan: (of de operationele doelstellingen) vb. methodisch werken

 • VTO-beleid: opleidingen worden beleidsmatig opgevolgd in een HR-cyclus waar ook functioneren en evalueren deel van uitmaakt . De opleiding komt zeker ter sprake op het eerstkomende functioneringsgesprek, je vindt ze terug in de VTO-keuzes en het is terug te vinden in het competentieprofiel van de medewerker die de opleiding volgt.

 • Visie, missie, waarden: de opleiding sluit aan bij de visie, missie en waarden. Als we kiezen voor meer evidence based methodiek, bijvoorbeeld, dan passen bepaalde opleidingen minder of net meer in onze visie.

Ondersteuning
 • Het team van de medewerker toont belangstelling voor de opleiding en steunt het initiatief.

 • De leidinggevenden steunen de deelnemer en zijn actief betrokken bij de inspanning om de kennis toe te passen.

 • De opleiding en eventuele problemen in de toepassing komen aan bod in functionerings-, supervisie- en motivatiegesprekken.

Kansen
 • Medewerkers krijgen de kans en de tijd om het geleerde in praktijk om te zetten.

 • Medewerkers worden aangespoord om het geleerde toe te passen.

 • De organisatie zorgt er voor dat de medewerker de opleiding niet moet combineren met een volzet agenda. Leren is een prioriteit, en de tijdsproblemen die het creëert worden door de organisatie (het team, de leidinggevenden) opgevangen.

Als leidinggevende kan je het volgende doen: een afspraak maken met je medewerker in verband met de gevolgde opleiding en een semi-gestructureerde reflectie-oefening maken. Een voorbeeld van hoe dat kan verlopen, of liever, wat je inhoudelijk kan bespreken vind je in onderstaand schema.


#HR #Opleiding #Medewerkers #Competentie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Basic Black