• Jan Ghijselen, vzwcoach

Non profit: Werkbaar werk in vrije val?


Als we de cijfers over de periode 2004-2016 bekijken zien we dat onze sector een flinke duik neemt sinds 2010. En belangrijker: we naderen de werkbaarheidscijfers van het Vlaamse gemiddelde.

Met andere woorden, we gaan er op achteruit en we gaan meer en meer tot de middenmoot behoren. En dat is belangrijk. In het verleden scoorde onze sector altijd bijna 10% hoger dan het Vlaamse gemiddelde: onze sector was dus werkbaarder. Het was er beter en aangenamer werken.

Of we in vrije val zijn is alleszins geen trend, wel een flinke duik ten opzichte van 2010 en 2013. Anderzijds...

We zijn kampioen!

Werkbaar werk wordt onderzocht aan de hand van 2 criteria: werkbaarheid en knelpunten. Op beide criteria is onze sector (Gezondheids- en welzijnszorg genoemd in de index van werkbaar werk) kampioen: de hoogste werkbaarheid en het laagste percentage knelpunten.We zijn een sector waar het relatief goed werken is ondanks de krappe lonen en hoge werkdruk. Hoe knap is dat?

De motivatieproblemen zijn veel lager dan gemiddeld, de leermogelijkheden zijn hoger, er is minder routinematig werk dan gemiddeld en we krijgen meer steun van onze leidinggevenden.

En toch klagen?

Op vlak van autonomie en -vooral- emotionele belasting scoren we veel slechter dan het Vlaamse gemiddelde. In onze sector is het aantal medewerkers dat aangeeft dat de emotionele belasting hoog is bijna twee keer zo hoog als gemiddeld. Qua autonomie klaagt een derde meer dan gemiddeld in Vlaanderen over gebrek aan autonomie.

41% van de medewerkers in de Gezondheids- en Welzijnssector geven een hoge emotionele belasting aan, dat is hard!

Meer dan 10% in onze sector vertoont symptomen van Burn-out en eenzelfde getal zegt emotioneel over-belast te zijn.

Het betekent dat 1 op 10 van onze medewerkers het ondraaglijk zwaar heeft.


Kortom, onze sector heeft ook een koude en harde kant, maar blijft de beste sector in Vlaanderen.

Hoe goed is gemiddeld, eigenlijk?

Voor heelwat indicatoren zitten we op het Vlaamse gemiddelde. Maar, hoe aangenaam is dat Vlaamse gemiddelde dan?

Meer dan een derde van de Vlaamse werknemers klaagt over hoge werkstress. Als een derde van de Vlamingen griep zou hebben, dan zou de noodtoestand uitgeroepen worden, toch?

Meer dan een derde van de Vlaamse werknemers ervaart hoge werkdruk, in onze sector bijna 38%!

Het Vlaamsche land van Melk en Honing is niet zo rooskleurig als het soms wordt voorgesteld.

Wat kunnen wij daar nu helemaal aan doen?

Ja, wat kunnen wij daar aan doen? Waar zit het probleem en hoe kunnen we het aanpakken?

Belangrijk is dat de correlatie tussen routinematig werk en gebrek aan ondersteuning door de leidinggevenden en werkstress erg hoog is. Maar we weten ook dat het omgekeerde waar is: het afbouwen van routinematig werk en betere ondersteuning door leidinggevenden heeft een positief effect.

In verdere blog-artikels gaat het over oorzaken en VOORAL: wat kunnen we zelf als organisaties doen?

bronnen:

· werkbaarwerk.be

· Bourdeaud’hui, Janssens, Vanderhaeghe, Werkbaar werk in de gezondheids-en welzijnszorg, Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 – 2016, 2017, SERV

#Burnout

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black