• Jan Ghijselen, vzwcoach

Management in de Non-Profit: steeds blanker, hoger geschoold en beter betaald?


De lat hoog leggen voor leidinggevende functies brengt ons niet de gewenste resultaten. Maar het zorgt wel voor een aantal ongewenste neveneffecten. In Europa is er helaas geen onderzoek naar, maar in de VS wel. (a propos, ik geef geen bronvermelding in mijn blogs, maar als je dat graag wil, dan kan je de bronnen wel krijgen. Mailtje?)

De sterke management-retoriek in de non–profit sector in de VS heeft zijn beloop wel gehad. En de resultaten zijn niets om vrolijk van te worden. Ten gronde is de sector niet minder afhankelijk van subsidies, de financiële situatie is nog steeds wankel, de toekomst is nog even onzeker, burnouts nemen nog toe. Belangrijker echter zijn de onbedoelde neveneffecten :

  1. Het aandeel hooggeschoolden neemt toe

  2. De diversiteit neemt af.

  3. Het aandeel intern gepromoveerde leidinggevenden neemt af.

  4. Terwijl de verloning stijgt.

Op het eerste zicht niets aan de hand. We volgen de maatschappelijke trend. Maar het betekent vooral dat in de sector dezelfde uitsluiting-mechanismen spelen als in de bredere samenleving. En het betekent dat onze leidinggevenden meer dan ooit het beeld van de elite weerspiegelen: blank, hooggeschoold en goed betaald.

Helaas betekent het ook dat we onvoldoende aan leiderschaps–ontwikkeling doen binnen onze organisaties, dat we mensen onvoldoende stimuleren of kansen geven om zich bij te scholen.

En tenslotte betekent het dat we even zeer in de mythe van de sterke leider geloven als de rest van de samenleving en bereid zijn er steeds meer voor te betalen.

(Johnson, Bell, & Cubias, 2017 )


Woorden en daden?

Johnson, Bell en Cubias stellen dat er een grote kloof is tussen wat we zeggen en wat we doen:

We spreken over diversiteit, over groei en kansen geven; over gedeeld leiderschap en alternatieve normen en waarden dan die van een overspannen concurrentiële samenleving. Maar onze resultaten...?

Ja maar, kleine organisaties hebben minder groeikansen omdat de hiërarchische ladder korter is. Johnson reageert scherp: dit soort hiërarchisch denken is nu net waarom we er niet in slagen millennials aan te trekken of te behouden.

In andere woorden:

We zijn conformisten aan een samenleving en een ideologie die niet de onze is.

Ons leidinggeven in vraag stellen?

Onze manier van leidinggeven is een rem op interne groei, stellen Johnson, Bell en Cubias. Om dit om te gooien moeten we de huidige verantwoordelijken en bestuurders aansprakelijk stellen voor de situatie, de structuur en cultuur die ze zorgzaam en geduldig hebben opgebouwd.

Organisationele wendbaarheid en flexibiliteit veronderstellen gedeeld leiderschap waarbij teams en medewerkers meer zijn dan louter uitvoerende krachten.

De "held" als verlosser

We moeten afstappen van de mythe van de held die het tij komt keren. Het “tij’ is een gedeelde verantwoordelijkheid die een gezamenlijke inzet en engagement vereist. Hoeveel talent gaat niet verloren net hierom: de situatie verslechtert en we wachten tot het zo erg is dat niemand de uitdaging nog aandurft.

Tom Adams stelt het wel heel scherp:

“De vraag die we moeten stellen aan de huidige bestuurders en leidinggevenden is: hoe heb je het zo ver laten komen dat alleen een “held” het kan oplossen? “

(Adams, 2017 )

Wat nu?

Er volgen nog heel wat artikels over gedeeld leiderschap en wat dat precies betekent. Praatjes vullen geen gaatjes en met slogans heb je nog steeds geen operationeel plan.

Wel mogen we -gelukkig maar- vaststellen dat experimenten zoals "reinventing organisations", "zelfsturende teams", "beyond budgeting" niet langer kunnen afgedaan worden als idealistische dromerij. De resultaten zijn niet min en het gaat niet enkel over kleine alternatieve boerderijen.

Belangrijker nog is dat het mogelijkheden schept om de leidinggevende functie anders te gaan invullen: minder hiërarchisch, toegankelijker, diverser en met een betere werk-privé-balans.

#Management #Leidinggeven #Organisatie #Governance #Strategie #Team

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black