• Jan Ghijselen, vzwcoach

Financieel beheer, procedures en afspraken

Financieel beheer is een breed begrip dat loopt van begroting tot kasboek en van balans tot diverse geschriften. Is dat allemaal voer voor de Raad van Beheer? Zeker niet. Maar hoe houd je dan het toezicht dat noodzakelijk is voor een goed beheer?


Financieel beheer, de cyclus

De basiscyclus van financieel beheer is: begroting, controle, afrekening, afsluiting. Controles kunnen maandelijks of per kwartaal of semester plaatsvinden, maar begroting en afsluiting zijn een jaarlijkse plicht.

Essentieel is dat de Raad van Bestuur de kritische controlepunten vastlegt, de frequentie waarmee het die wil controleren en de manier waarop. (zie procedures en afspraken)


Procedures en afspraken

De Raad van Bestuur legt vast hoe het financieel beheer en het toezicht verloopt in procedures en afspraken. De thema's zijn:

  1. Financiële planning en begroting

  2. Uitvoerend financieel beheer

  3. Boekhoudkundige verwerking

  4. Rapportage

  5. Monitoring

Typisch voorbeeld van procedures en afspraak is een omschrijving wie wat doet, met welke bevoegdheid. Het legt vast wat het tijdschema is (hoe vaak rapporteren, monitoren, hoe snel de verwerking moet zijn) en bepaalt welke problemen aan de Raad worden gemeld.

Vorming

Basis financiën voor bestuurders

Aanpak: overzicht van de belangrijkste onderdelen van balans en jaarrekening en de voornaamste ratio's, gevolgd door vragenuurtje. Een deel van de vorming verloopt interactief door het maken van een invuloefening (balans en resultatenrekening) op een rekenblad. Dit helpt bij het visualiseren van de verhouding tussen actief en passief en tussen resultatenrekening en balans.

Duur: 1sessie van 3 uur

Materiaal: oefenbladen, invulformulieren, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €360 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€95)

Vraag meer info hier

Financieel beheer, afspraken en procedures

Aanpak: overzicht van de belangrijkste elementen van de beheerscyclus en de meest noodzakelijke afspraken en procedures. Afgerond door afspraken, stappenplan, plan van aanpak. Een goede basiskennis van financiën is nodig om deze module te volgen.

Duur: 1sessie van 3 uur

Materiaal: oefenbladen, invulformulieren, lesbladen

Locatie: organisatie

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €360 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€95)

Vraag meer info hier

Coaching

Aanpak: gesprekken, afgewisseld met oefeningen, afgerond met formuleren van een stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 4 sessies van anderhalf uur met minstens één verantwoordelijk raadslid en directie/management.

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€95)

Vraag meer info hier

Advies

Aanpak: gesprek, afgewisseld met onderzoek van aanwezige afspraken en procedures, afgerond met een voorstelling op de Raad van Bestuur van een stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 1 gesprek van 1,5 uur met voorzitter of raadslid, 3 uur onderzoek van aanwezige materialen, 1,5 uur voorstelling en bespreking op de Raad van Bestuur.

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis, Skype of gelijkaardig is mogelijk

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720 (voor verslag, actieplan, agenda, afspraken en beleidscyclus op maat: +€190)

Vraag meer info hier

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black