• Jan Ghijselen, vzwcoach

Evaluaties? Weg ermee! Deel 5 Coaching. 4 tips


4 tips!

De basis van coaching kan je samenvatten in 3 principes. In het Engels spreekt men van 3 F’s: Frequent, Focused, Future-oriented

In het Nederlands zullen we het niet te ver zoeken:

  • Regelmatig

  • Gefocust

  • Toekomstgericht


Regelmatig:

Hoe vaak je coacht is afhankelijk van je taak, je nabijheid en de behoefte van je medewerker. Een nieuwe taak vereist vaak meer ondersteuning. Als je werkvloerbegeleider bent, dan ben je sowieso in de buurt: Dan is het oed om regelmatig te coachen, zonder je te bemoeien of over de schouder mee te kijken.

Hoedanook houd je best ook rekening met de behoefte van je medewerker. Als die graag zelf een beetje zoekt, geef dan ruimte, als die vaak ondersteuning wenst? Welaan dan.

Gefocust:

Breng het gesprek zo veel mogelijk op de taak die voorligt, eventuele problemen of successen. Maak afspraken. Verval niet te gauw in small-talk. Dat is zinvol op de werkvloer, maar hoort niet echt thuis in een coachingsgesprek.

Toekomstgericht

Getouwtrek over fouten uit het verleden verbrandt alleen maar energie. Richt je op de toekomst, straks, morgen, de komende periode…

4 tips om valkuilen te vermijden

Muriel Maignan Wilkins schrijft in de HBR Guide to Coaching Employees over de vier valkuilen van coaching. Ik pas het een beetje en maak het wat positiever. 4 tips, dus!

(Harvard Business Review, 2015)

Jij bent jij

Zorg er voor dat het gesprek over je medewerker gaat en op hem of haar gericht is. Je herkent soms de neiging om over jezelf te beginnen, maar meestal gaat het onbewust: zinnen als “ik pak het zo aan”, of “als ik…dan doe ik” vermijd je best. Focus op je medewerker, dan komt je boodschap beter aan.

Coachen is werktijd

Coachen is werktijd, dus. Het is geen bijzonder moment en staat zeker niet los van het werk. Spreek dus niet af na de werkuren of voor het begin van de werkdag, maak coachen deel van het werk.

Coachen integreren in de werkdag is optimaal. Je hoeft je medewerker niet steeds te onderbreken, dat zou pas storen. Debriefen na een opdracht of briefen bij het begin van een nieuwe taak is beter.

Traag is snel


Stephen Covey kon het zo mooi formuleren: remember, zei hij, fast is slow with people, slow is fast. Traag is snel (met mensen), snel is traag. Het is uiteraard een boutade, maar het betekent dat je tijd moet maken voor je medewerkers. Snel en efficiënt werken is prima, maar mensenwerk vraagt tijd en aandacht.

‘n Duet is geen solo

Voor een goed coachingsgesprek ben je met twee. Ja, neen, natuurlijk ben je met twee, maar ik bedoel: je medewerker kan helemaal geen zin hebben in een gesprek, weerstand hebben, niet in de stemming zijn, wantrouwig zijn… er zijn wel een aantal redenen waarom een coachingsgesprek niet vlot.

Forceer het gesprek best niet. Probeer zeker een aantal gesprekstechnieken, maar put je arsenaal niet volledig uit vooraleer je de stekker er uit trekt en een beter moment afwacht of zoekt.

Voor meer info, opleiding, advies of coaching: neem s contact op, dan bekijken we de mogelijkheden.

#Coaching #Medewerkers #Leidinggeven #Performance #Competentie #HR

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black