• Jan Ghijselen, vzwcoach

De vijf (4?) kerntaken van Management


De 4 (vijf?) functies van management.

Henri FAYOL, een mijndirecteur, schreef in 1916 een boek met de titel 'Administration Industrielle et Générale" . Management, toen nog niet onder die naam gekend, had volgens hem 5 functies: plannen, organiseren, leiden, controleren en werving en ontslag.

Gedurende bijna een eeuw bleef de visie van FAYOL de dominante visie. De opkomst en groei van HR als een zelfstandige discipline bracht de theorie van de 5 functies aan het wankelen. Op vandaag spreken de meeste management- theorieën over 4- functies: bye bye, werving en ontslag. Het ligt in lijn met de tendens van specialisatie en arbeidsdeling.

In de meeste vzw's zal er wel een personeels- medewerker zijn, maar niet altijd een echte HR. manager.

De functies in een notendop: een PLAN hebben, taken TOEWIJZEN in een STRUCTUUR, de onderdelen doen SAMENWERKEN en de RESULTATEN bepalen en monitoren.


  • Planning

  • Organisatie

  • Coördinatie

  • Controle

  • Personeelsbeheer

Momenteel ligt “controle” ook serieus onder druk.

De sterke performantie-management-golf heeft betrekkelijk weinig resultaten kunnen voorleggen en de kritiek is niet van de lucht: managementboeken, artikels in de meest prestigieuze tijdschriften over de beperkingen en de ongezonde uitwassen van de performantie en controle-cultuur. Je vindt ze tegenwoordig overal. En terecht.

De sterke nadruk op controle, op functioneren en evalueren, heeft haar eigen problemen gecreëerd: wantrouwen, een gevoel van subjectiviteit en willekeur, een gebrek aan inzicht van de leidinggevenden in de organisatiecapaciteit.

Misschien schrijf ik binnen een aantal maanden of jaren wel een artikel over de drie kernfuncties van management.

Overigens, het is niet zo gek, want in grote bedrijven heb je CFO, CEO, COO, HR, wat zoveel betekent als afzonderlijke leidinggevenden voor het financiële, het uitvoerende, het operationele, personeelswerk en zo voort. Of dit dan de beste uitweg is voor degelijk leidinggeven is nog maar de vraag, maar zoals gezegd, het kadert in de evolutie naar meer specialisatie en arbeidsdeling.

In de volgende artikels krijg je een overzicht van de verschillende kerntaken, met de nadruk op de competenties die die functies of taken veronderstellen.

#Strategie #Management #Organisatie #Competentie #Leidinggeven

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black