• Jan Ghijselen, vzwcoach

De 5 (4?) kerntaken van management: Planning


Doelstellingen

Planning start met het bepalen van de doelstellingen. Als die duidelijk zijn moet er ook een plan zijn om het te bereiken. Zo operationeel mogelijk. Het volstaat dus niet om durfdoelen te stellen. Die klinken wellicht stoer, maar als het niet duidelijk is hoe ze te behalen, dan worden ze niet behaald.

Operationeel plan

Recent onderzoek en een stroom aan artikels (vb. de Harvard Business Review) toont aan dat meer dan 70% van alle strategieën falen. Hierover in andere artikels meer, maar belangrijk is dat de onduidelijkheid, de onhaalbaarheid en het gebrek aan operationele planning van strategieën de hoofdoorzaken zijn voor het mislukken.


Overleg

Het is de kunst om een operationeel plan op te maken, in overleg met de afdelingen en teams die het plan, of het deel ervan, moeten uitvoeren. Teams kunnen ook hun eigen operationeel plan opmaken. Dit proces ondersteunen of coachen is een bijzondere opdracht. Daarom veronderstelt “plannen” bijzondere communicatieve- en overlegvaardigheden.

Flexibiliteit

Plannen klinkt rechtlijnig: recht op doel af en geen zijwegen inslaan. De realiteit is echter complexer: tijdelijk personeelsgebrek, problemen met toeleiding (cliënten), haperende hardware of software. Hier oog voor hebben en meehelpen om de problemen op te lossen is essentieel. Vaak hebben problemen te maken met ondersteunende processen: HR, logistiek, materiaalbeheer, marketing. Het team dat het kernproces (productie, begeleiding, ondersteuning, …) uitvoert is dan afhankelijk van andere teams, afdelingen en processen. Vandaar vind je verderop ook coördinatie en organisatie als essentiële taken voor het management.

Inzicht in organisatiestructuur

Tenslotte hebben managers een diep inzicht in de organisatie en de organisatiecapaciteit in het bijzonder. Ze weten prima welke middelen (resources) beschikbaar zijn, ze kennen ook de zwaktes en weten slim te werken met de sterktes. Niets zo demotiverend als strategieën die haaks staan op de de draagkracht van de organisatie. Meer nog, het is jouw taak als manager om de noden van de organisatie om te zetten in capaciteit, door opleiding, vorming, het toewijzen van resources en het ontwikkelen van de organisatie(capaciteit).

#Management #Performance

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black