• Jan Ghijselen, vzwcoach

De 4 (5?) kernfuncties van Management: CONTROLE


Feiten

Controle is toezien op het functioneren van de organisatie. Essentieel is dat het op “feiten” gebaseerd is. Iedere leidinggevende krijgt te maken met vage indicaties, met intuïtie, aanvoelen. En elke doorgewinterde leidinggevende weet hoe misleidend dat kan zijn: roddels en “fingerspitzen-gefühl” zijn slechte raadgevers. Dus: feitelijke informatie.

Moed

Controleren vraagt best wel wat “courage”. De moed om te controleren en de feiten onder ogen te zien. En liefst in combinatie met doorzetting: controle wordt snel afgeserveerd als de resultaten meevallen. Het vraagt wat vasthoudendheid om systematisch te blijven controleren.

Mensgericht


Controle zet je mensgerichte competenties onder druk: medewerkers, teams en afdelingen hebben het meestal moeilijk met controle en toezicht. In het modern management legt men de nadruk op zelfregistratie als basis van controle. De eigen registraties van teams en medewerkers worden transparant gedeeld. De “Beyond Budgeting”-beweging formuleert het als “transparantie is de nieuwe “controle”.

Diplomatie en coaching

Hoedanook, controleren vereist diplomatie, ontwikkelingsgericht en coachend werken met je mensen en je teams. Controle en sancties zijn veelal demotiverend en hebben gevolgen die haaks staan op de intentie om het werk te verbeteren.

Actie

Tenslotte is controle op zich een nutteloze registratie van feiten. De essentie is dat er “iets” mee gedaan wordt: goede resultaten worden beloond of zijn belangrijke lessen voor de toekomst of voor andere medewerkers, teams of afdelingen. En zwakke resultaten zijn een belangrijk leerproces voor de organisatie of de medewerkers.

Oplossingen

Tegenvallende resultaten kunnen zo ongeveer alle andere kerntaken van het management mobiliseren: het is tijd om structurele oplossingen te brengen (organisatie), de samenwerking tussen delen van de organisatie moet beter (coördinatie), het operationeel plan moet verfijnd worden (planning), de medewerker(s) moeten verdere vorming of opleiding krijgen (personeelsbeheer).

Controle onder druk?

Recent is vooral het element “controle” onderwerp van debat: de controle- cultuur kan niet echt resultaten voorleggen. Performantie-management is ontmaskerd als demotiverend, bureaucratisch en inefficiënt en de voortdurende crisis zet de wonderen van het moderne management in een bescheidener perspectief.

De toename van controlerende instrumenten, software en functies in bedrijven hebben de resultaten niet ingrijpend verbeterd. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat de stortvloed van BPM- software en-managers niet correleert met de tegenvallende resultaten.

Managementdenkers stellen dat de “personeels”-functie van management niet langer een kerntaak is voor de algemeen manager. Het bevindt zich in het HR-domein met een eigen management. Als we kijken naar “controle” als functie lijkt alsof het de volgende kerntaak is die zal vervallen.

#Strategie #Organisatie #Leidinggeven #Management

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black