• Jan Ghijselen, vzwcoach

Communicatie in het team: hyper belangrijk

In de meeste teams wordt gecommuniceerd "au naturel": ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, de ene is wat impulsiever, de ander gereserveerd, de ene diplomatisch en de ander gooit er nog wat bloempotten achterna.


Net zoals werken met cliënten methodiek vereist, vereist teamcommunicatie een zekere methodiek. Het moet niet, maar als je resultaat wil, dan doe je er goed aan wat methodiek in je communicatie te stoppen.


GEWELDLOOS COMMUNICEREN

Geweldloos communiceren is een techniek die wat in onbruik is geraakt omdat het niet zo makkelijk toe te passen is. Of liever, het is best wel toe te passen, maar het vraagt wat leiderschap, ook van een zelfsturend team: medewerkers coachen en ondersteunen om geweldloos te communiceren.


Punt is om elk aspect van psychologische controle te weren. Geen "shame", geen "blame", praten met aandacht voor de gevoelens van de anderen, praten vanuit behoeftes, in plaats van belangen. Het blijft een pracht van een methode en het is hard nodig: om teams optimaal te laten functioneren is diplomatie en begrip belangrijk. We weten hoe belangrijk arbeidsverhoudingen zijn voor het welbevinden.


Hoe we als team leren geweldloos communiceren, leer je hier.


Zelfdeterminatie en geweldloze communicatie

Zelfdeterminatie theorie stelt dat mensen optimaal functioneren als ze zich competent, betrokken en autonoom voelen. Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het zeker niet.

Belangrijk is dat zelfdeterminatie een erg goed onderzochte denkrichting is: van Maleisië tot de VS, van Turkijke tot zuidelijk Afrika, een netwerk van universiteiten doet onderzoek naar ZDT in domeinen als onderwijs, sport, gezondheid en arbeid. In België hebben we Maarten Vansteenkiste die aan de UGent onderzoek doet.


Hoe we leren om geweldloos en met respect voor zelfdeterminatie te communiceren, kan je hier leren.


Geweldloos luisteren

Een onderbelicht aspect van geweldloze communicatie is "geweldloos luisteren". In het kort komt het er op neer dat we leren te luisteren naar de behoeftes, doorheen de boodschap. We horen de woorden, die soms erg scherp kunnen zijn, maar concentreren ons op de behoefte die er achter zit: de behoefte om gehoord te worden, te participeren, zich veilig te voelen.


Een simpel voorbeeld: als mensen overdrijven of dramatiseren hebben we de neiging om hen daarop te wijzen. "Je overdrijft het, je stelt het wel heel karikaturaal, je blaast het op" We hopen hiermee olie op de golven te gieten. Beter zou zijn om te erkennen dat het hier om een belangrijke behoefte gaat: "ik hoor hoe belangrijk het voor je is om ...(behoefte)"Vorming


Praktische vorming Geweldloos spreken en luisteren

Aanpak: inleiding, spel en oefening, gevolgd door debat, invuloefeningen. Afgerond door afspraken, stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 2 sessies van 3 uur

Materiaal: oefenbladen, invulformulieren, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€190)

Vraag meer info hier

Coaching

Aanpak: deelname aan teamoverleg en intervisie, afgewisseld met supervisie en invuloefeningen, afgerond met formuleren van een stappenplan, plan van aanpak.

Duur: 4 sessies van 1,5 uur (of 2 sessies van 3 uur)

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie,

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720

Vraag meer info hier

Advies

Aanpak: teamgesprek en individuele gesprekken, afgerond met een schriftelijk advies.

Duur: 3 uur gesprek met medewerkers, 2 uur teamgesprek, 2 uur rapportage en adviesformulering

Materiaal: invulbladen, lesbladen

Locatie: organisatie, thuis, Skype of gelijkaardig is mogelijk

Tijdstip: overdag, weekend, 's avonds

Kostprijs; €720 (voor verslag, actieplan, afspraken op maat: +€190)

Vraag meer info hier

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black