• Jan Ghijselen, vzwcoach

Burn Out, een nieuwe definitie!


Doctoraatstudente Steffie Desart stelt een nieuwe definitie voor van Burnout. Eén

Burnout werd omschreven als een geheel van symptomen rond de assen van extreme vermoeidheid, afstand nemen van het werk en weinig vertrouwen in het eigen kunnen. In het artikel van Taris, Houtman en Schaufeli vatten ze het samen met de termen uitputting, distantie en verminderde competentie. In de Maslach Burnout Inventory omschrijft men het rond de termen emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid.

Samenvattend kwam men bij een 2-fasenmodel rondom “medewerkers, klanten” enerzijds en “het werk” anderzijds.


Nu dient zich een nieuwe definitie aan

Nieuwe definitie:

Vanwege een overbelasting op het werk, vaak gepaard gaande met een persoonlijke kwetsbaarheid en/of problemen in de privésfeer, kan er geen energie meer opgebracht worden om bepaalde cognitieve en emotionele processen te regelen.

Dit verlies van controle in samenwerking met de uitputting leidt tot een zelfbeschermingsreactie, waarbij er mentaal afstand genomen wordt van de uitputtingsbron (bij burn-out: het werk). Het gaat hier vooral om een negatieve attitude, bijv. in de vorm van cynisme. Al kan deze attitude zich ook uiten in het fysiek afstand nemen van het werk (bijv. door contact te ontwijken met collega’s).

Door het controleverlies geraakt men bovendien in een depressieve stemming. Deze stemming is dus het gevolg van een gevoelsmatige reactie en is niet gelijk aan een depressie in de zin van een op zichzelf staande psychische stoornis.

Spanningsklachten (‘stress’) worden gezien als onderliggende symptomen en kunnen worden gebruikt om een meer volledig beeld van burn-out te krijgen. Zij zijn vaak de eerste reden waarom men hulp zoekt en kunnen een voorbode zijn van burn-out in de vorm van overspanning.


De symptomen

Burn-out blijkt namelijk te bestaan uit 5 kernsymptomen:

  1. Uitputting Zowel fysieke uitputting (‘je lichaam is moe’), als psychologische (‘je ‘op’ en ‘leeg’ voelen’).

  2. Cognitief controleverlies Zoals geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen en prestatieproblemen, bijvoorbeeld trager werken of fouten maken, omwille van een verstoring in je cognitief functioneren.

  3. Emotioneel controleverlies Kenmerkend hiervoor zijn heftige emotionele reacties (zoals woede of huilbuien) waarover men geen controle heeft. Bovendien gaat dit vaak gepaard met een lage tolerantiegrens (‘je hebt geen geduld meer’).

  4. Depressieve klachten Een somberdere stemming of schuldgevoelens. Dit is wellicht de reden waarom burn-out en depressie vaak verward worden.

  5. Mentale distantie Hiermee doelen we op het mentaal afstand nemen van het werk. In de meeste gevallen ervaart men bij een burn-out een sterke weerstand tegen het werk en trekt men zich (mentaal of fysiek) terug uit het werk.

Naast deze 5 kernsymptomen zagen we ook vaak begeleidende symptomen in de vorm van spanningsklachten terugkomen. Deze kunnen zowel psychosomatisch (bijv. hart-, ademhalings-, maag-, darm-, en pijnklachten of een algemeen gevoel van malaise) als

gedragsmatig (bijv. slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen) zijn.

In volgende artikels ga ik dieper in op oorzaken en preventie

#Burnout #Medewerkers #HR

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black