• Jan Ghijselen, vzwcoach

Bij vzw's is het zoals bij bedrijven: Groter is Beter...??


Overhead

Uit het onderzoek van Lecy en Searing blijkt dat kleine vzw’s (minder dan 100.000$ omzet) de laagste overheadkost hebben: 8%. De hoogste overheadkost, 12,6% vinden we bij de middelgrote vzw (550.000$) en dan daalt het tot 11,5% bij de grote vzw’s (17 miljoen $)

Opgelet, administratieve kosten en personeel- en fundraisingkosten zijn hier niet bijgeteld. De lagere kosten van de grote vzw’s wijzen ze toe aan schaaleffecten en de erg lage kosten bij de kleinste vzw’s aan het feit dat ze voornamelijk door vrijwilligers gedragen worden. (Lecy en Searing 2012)

Stijgende lonen van C-kaderleden

Opvallend is dat de C-functies (CEO, CFO) steeds hoger verloond worden. De onderzoekers wijten dit aan een spill-over van de profit-sector die de lonen van de C-functies door het plafond liet gaan tot op het niveau van de onredelijke toplonen die we vandaag kennen. Het effect van de belastingverlaging voor de hoogste lonen, overigens. Geen enkel Westers land kent nog de belastingsschalen van 70% voor de allerhoogste verdieners. In de jaren 60 was dit echter heel gewoon. Maar goed, grotere vzw's betalen doorgaans de hogere lonen en sluiten aan bij de trend uit de privé-sector.

(Koenig 2015)


Kleine bedrijven betekenen (n)iets

Ondanks de wedloop naar schaalvergroting in de meeste economische sectoren mogen we de effecten niet overschatten. In de kleinhandel, bijvoorbeeld, werkt 52% van de werknemers in bedrijven kleiner dan 20 werknemers. De grote ketens (>250 tewerkstellingen) stellen slechts 33% van de werknemers te werk. Unizo beweert nog steeds dat 70% van de werknemers in Vlaanderen in KMO’s werken, de overheid niet meegeteld.

Groter is performanter

Kleine en middelgrote ondernemingen blijven het goed doen in concurrentie met de grote ondernemingen. In de auto-industrie zijn er uiteraard geen kleine ondernemingen, maar de middelgrote bewijzen systematisch dat ze meer winstgevend en productief zijn dan de grote. Zelfs in de banksector is geen enkel bewijs te vinden dat grote banken rendabeler of efficiënter zouden zijn dan kleine. Robert Grant verklaart het success van de “kleintjes” als volgt:

  • Kleine organisaties zijn flexibeler, wendbaarder

  • Ondernemen op grote schaal maakt motiveren en coördineren moeilijker.

(Grant 2010)

Kleiner is fijner...

Er zijn nog voordelen aan de kleine nonprofit

Medewerkers (van kleine nonprofit-organisaties)…

  • Staan sterker achter de missie van hun organisatie

  • Zijn meer tevreden over hun werk.

  • Zijn tevredener met de inspraak en de invloed die ze hebben op het beleid

  • Hebben vaker het gevoel erkenning te krijgen voor hun werk

  • Hebben een betere verstandhouding met hun collega’s

  • Hebben een betere verstandhouding met hun leidinggevenden

HRCouncil:: overzicht van canadese small VZW’s (HR Council for Nonprofits 2010)

P.S.: zoek je de precieze verwijzing (auteur, titel...), laat me dan iets weten, ik bezorg je de correcte referentie.

#Fusie #Kleinevzw #Strategie #Organisatie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black