• Jan Ghijselen, vzwcoach

Beter samenwerken met je bestuur: raad-gericht leidinggeven


Het aloude adagium is dat de Raad het beleid bepaalt en het management het beleid uitvoert. Maar zo simpel is het zelden.

Paradox en fictie. De cruciale paradox van de Raad van Bestuur is dat ze "de uiteindelijke macht "heeft, maar ze in de realiteit slechts zelden ook uitoefent. Tenzij in bepaalde vrijwilligersorganisaties, zal ze een groot deel van haar opdracht en macht delegeren aan het management.

Bemoei-bestuur?

Leidinggevenden ergeren zich vaak als de Raad zich moeit met management. Managers gaan dan al snel wijzen naar governance, naar hun functiebeschrijving, naar huishoudelijke reglementen. En dat is begrijpelijk.


Maar Chait en co stellen vast dat het zelden zwart-wit is: raadsleden hebben ook behoefte aan directe informatie, observatie, kennis van de organisatie. Governance, functie beschrijvingen of reglementen kunnen hier niet aan verhelpen. Beter is dat de leidinggevenden leren om meer Raad-gericht te werken, dat de Raad zichzelf ontwikkelt en dat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid expliciet wordt gemaakt.

Samenwerken door proactief raad-gericht werk

Als je wil dat je Raad meer bestuurt en minder managet, dan heb je daar als manager een belangrijke rol in te spelen, zegt Chait.

Herman en Heimovics (The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management) geven een aantal voorbeelden van hoe je als leidinggevende beter kan samenwerken met je bestuur.

  • ontwerp een structurele procedure voor periodieke controle en evaluatie: bijvoorbeeld een begrotingscontrole of KPI- rapport elk kwartaal.

  • Zorg er voor dat voorbereidende teksten en cijfers de aandacht van de leden richt op beleidskwesties en strategie.

  • Maak samen met de voorzitter het agenda op zodat beleid en strategie centraal staan.

Lees ook de blogpost over Raadgericht leidinggeven, Executive Centrality

#RaadvanBestuur #Management #Governance #Leidinggeven #Strategie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black