• Jan Ghijselen, vzwcoach

4 frames voor een beter management? Deel 1: Structuur en Human Resource


4 frames hanteren om beter te managen.


Herman en Heimovics proberen organisaties en leiderschap te begrijpen vanuit 4 "frames" . Multiple frame analysis, heet dat. Je zou 'frame' kunnen vertalen als 'perspectief', 'gezichtspunt. ]

Ze onderscheiden structurele frames, human resource, het politieke en het symbolische frame. Als je die frames begrijpt, kan het je, als leidinggevende, helpen om effectiever te zijn.

Klinkt abstract? De uitleg zal alles duidelijk maken.


Het structurele frame de organisatie is een rationeel en hiërarchisch systeem. om het werk goed te laten verlopen heb je duidelijke procedures en een helder beleid nodig. goed leiderschap betekent helder formuleren van de missie en de strategische en operationele doelen. problemen zijn het gevolg van onduidelijkheid of onopgeloste tegenstellingen. duidelijkheid scheppen en richting aangeven lost problemen op.

Wie voornamelijk de structurele bril draagt, baseert zijn haar leiderschap op duidelijke procedures en doelen.

Het human resource frame Een organisatie bestaat uit mensen met ideeën, idealen, verwachtingen en behoeften Het werk moet niet alleen de organisatie of het product ten goede komen, maar ook aansluiten bij de interesses en behoeften van de medewerkers.


Goed leiderschap is delegeren, kansen geven. mogelijkheden creëren zodat de medewerkers kunnen leren. Problemen ontstaan door problemen tussen mensen. Samenwerking, communicatie en teambuilding lossen problemen op.

De HR- bril dragen betekent dat je als leidinggevende de belangen van de organisatie en de behoeften van je medewerkers in balans probeert te brengen.

#Leidinggeven #Management #Organisatie #Competentie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black