• Jan Ghijselen, vzwcoach

4 frames voor beter management. Deel 2: Symbolische en Politieke frames


Het politieke frame Een organisatie bestaat uit meer dan de formele structuur. Er zijn coalities, groepen, er zijn informele leiders en- extern- zijn er belangengroepen die de organisatie beïnvloeden.


Het werk verloopt optimaal als machtsgroepen hun belangen kunnen behouden of versterken en als er evenwicht is tussen coalities.

Goed leiderschap betekent werken met groepen en hun belangen en hen daarin erkennen. Problemen ontstaan door botsende belangen en conflicten tussen groepen.

Wie de politieke bril draagt probeert te netwerken en samen te werken met groepen. Intern probeer je te verzoenen, je bemiddelt en zoekt naar compromis. Extern ga je netwerken om je macht en invloed te versterken.

Het symbolische frame Organisaties zijn sociale constructies, het zijn systemen van gedeelde 'betekenis': en dat wil zeggen dat het niet alleen bestaat uit een structuur, maar vooral bepaald wordt door het gedeelde verhaal. Missie, visie, waarden, de geschiedenis van de organisatie... het zijn de verhalen die de organisatie maken. Het werk verloopt optimaal als het past in het' verhaal'. Taken passen in de doelen of vloeien voort uit het rijke verleden, mensen werden gemotiveerd door deel uit te maken van het grote verhaal.


Problemen ontstaan als het verhaal bedreigd wordt, als mensen vinden dat hun werk of het leiderschap niet langer bijdraagt tot de 'organisatie' als een symbool van waarden, missie, visie, cultuur en geschiedenis. Goed leiderschap is visie-gedreven en appeleert aan de hogere waarden van de organisatie, het verleden en het belang om de toekomst veilig te stellen. Het spreekt de organisatie aan als een groep met gelijke doelen en idealen.

Wie de symbolische bril draagt vertelt het verhaal, schetst de samenhang van de organisatie, de kracht van samenwerking om grootse dingen te verwezenlijken.

Volgende post: waarom het politieke frame zo belangrijk is, zo vaak gehanteerd wordt en zo zelden vermeld wordt...

#Leidinggeven #Management #Competentie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Basic Black