Leidinggeven en besturen in de kleine en middelgrote VZW

Management in een kleine of middelgrote vzw is toch wel heel anders dan in de profit sector. 

De grote verschillen zijn: (meer uitleg via de link hieronder)

 • Risico nemen is taboe

 • Overheadkosten zijn laag 

 • Je regelmogelijkheden en je speelruimte zijn klein

 • Dossiers nemen een flinke hap uit je tijdsbesteding

 • Je planning is beperkt door de looptijd van de subsidies.

 • Het gebrek aan middel is chronisch.

Onze sector heeft echter ook een aantal troeven die de profit minder sterk heeft.

Verschillende onderzoeken, waaronder ook de Werkbaarheidsindex, geven aan dat medewerkers in onze sector

 • Tevredener zijn over hun baan (dan de gemiddelde Vlaamse werknemer)

 • Sterker achter de doelstellingen van hun werkgever staan.

 • Een betere verstandhouding hebben met hun leidinggevende.

 • Gemiddeld hoger opgeleid zijn dan gemiddeld.

 • Vragende partij zijn voor meer verantwoordelijkheid en opleiding

Het engagement van werknemers en bestuurders is een troef die de profit sector moeilijk kan evenaren. Het is de USP van onze sector en heeft het potentieel om onze organisaties breder en beter te organiseren

De STRUCTURELE verschillen tussen Profit en Non-Profit

Lees dit blog-artikel over de structurele verschillen tussen profit en not for profit. 

Van ALLE markten thuis zijn.

Je moet kennis hebben van je doelgroep (of doelstelling), van management, HR, agogiek, financieel beheer, logistiek, dossierkennis hebben. Het lijkt wel of je alle competenties moet beheersen.

Goochelen met tijd

Je bent een meester in time management, je goochelt met agenda's en afspraken en combineert waar mogelijk taken en opdrachten. 

... een evenwichtskunstenaar zijn.

Je houdt de tegenstrijdige belangen van je cliënten, je medewerkers, je bestuur en je subsidiërende overheid in balans. Met zoveel bazen boven je, is initiatief nemen niet vanzelfsprekend: je moet iedereen te vriend houden, en toch vooral je werkgever (de Raad van Bestuur) en je levenslijn (de subsidiërende overheid) zonder je doelgroep of collega's in de kou te zetten. 

...de volledige organisatiecapaciteit benutten.

Een andere insteek is: de capaciteiten van de organisatie ontwikkelen en zoveel mogelijk de volledige organisatiecapaciteit benutten. Dit betekent samenwerken, werk en macht delen, medewerkers en bestuurders betrekken bij het werk. Je kan natuurlijk ook een tijdstovenaar en evenwichtichtskunstenaar zijn, maar niemand heeft alle competenties en er zijn maar 24 uur in een dag... je doet er dus goed aan de organisatie te mobiliseren. 

Please reload

Als leidinggevende of bestuurder moet je ...

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Basic Black